• office@srbijauritmuevrope.rs

O nama

O nama
O nama

Srbija u ritmu Evrope

Posle osam godina postojanja, na koncertima širom Srbije koji su se održavali na gradskim trgovima tokom letnjih meseci, u saradnji sa gradonačelnicima i predsednicima opština, Ambasadorima zemalja Evropske Unije i Evrope, ova dečija manifestacija je na Upravnom Odboru odlučila da promeni svoj dosadašnji pravac.

Odluka je doneta da izadjemo van granica gradskih trgova, fenomenalnih atmosfera gde nas je na godišnjem nivou na gradskim trgovima svake godine videlo preko 200.000 ljudi, jer svake godine smo održavali po 25 koncerata u 25 gradova i opština u Republici Srbiji. Što je ukupno do sada bilo 200 koncerata u Srbiji.

Sada uživo na Radio Televiziji Srbije na Prvom programu, decu Srbije iz 20 gradova i opština, koja će pevati na maternjim jezicima zemalja Evrope, a koju podržavaju Ambasadori Evrope i Evropske Unije, gradonačelnici i predsednici opština, ima prilike da vidiviše milionski auditorijum i van granica naše zemlje. Naše muzičko takmičenje, najveće ove vrste u Srbiji ima zazadatak da predstavi zemlje Evrope, Ambasadore u vidu intervjua, decu koju pevaju na maternjim jezicima evropskih zemalja, njihove gradove, iintervjue gradonačelnika i predsednika opština.

Za izvodjače se glasa u živom tv prenosu SMS-om, koji ima jačinu 50% od ukupnog broja glasova. Plus i žiri koji je sačinjen od po tri člana delegacije svakog od gradova učesnika.

Nagrada za pobednika muzičkog takmičenja "Srbija u ritmuEvrope" je:

1. nagrada:

50% od ukupnog neto prikupljenog SMS-a se prenosi u budžet grada, koji odmah prebacuje sredstva školama iz kojih dolaze deca učesnici tog grada. A nagrada koja je data u vidu donacije se mora potrošiti za poboljšanje kvaliteta i unapredjenje prostorija u kojima deca škole borave.

2. nagrada:

Deca pobednici celog muzičkog takmičenja putuju 7 dana u jednu od zemlja učesnica takmičenja, po odluci organizatora takmičenja. Deca pobednici se šalju na nagradno putovanje najkasnije tri meseca od živogt elevizijskog prenosa.

Program traje 120 minuta, a priprema dece koja je besplatna, traje šest meseci za ovaj program.